Rahat Sohbet.NET – Chat Bloğu

Reklamlar

Güzellik Nedir? Güzel Kavramı

Yazar: admin   Tarih : 29 Eylül 2016   Kategori: Nedir Ne Demek
Sponsorlu Bağlantılar

Güzellik Nedir? Güzel Kavramı

 

Güzellik Hakkında bilgiler, Sanatsal ve estetik çerçevede değerlendirmemiz sonucu bir nesneye, bir varlığa atadığımız sıfattır güzellik. Kişisel beğeniler, değer yargıları, estetik görüşler ve sanatsal duygular farklılık gösterdiğinden insandan insana değişen bir değerlendirmedir. Doğada sadece insanlar arasında böyle bir değerlendirme ve etkileşim bulunmaktadır. Diğer tüm canlılar için işlevsellik daha ön plandadır.
Kelime anlamına bakıldığında ise güzellik, bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan; hoşnutluk veren hususiyeti olarak ortaya çıkmaktadır.  Günümüz biliminde güzellik, estetiğin, toplum bilimin, toplumsal ruh biliminin ve kültürün bir parçası olarak incelenir ve kültürel yapılanmada son derece ticarileşmiş durumdadır. Gözle görülen nesneler, güzel bir yüz, güzel bir bina gibi, kulakla işitilen bir müzik, dil ile tadılan bir yemek, koklanan bir çiçeğin kokusu gibi beş duyu ile algılananlar yanında güzel ahlak gibi soyut kavramlar da güzellikle ilgili toplumsal birlikteliklerde yaşanan olgulardır.

 
Güzel kimdir veya güzellik nedir diye insanlara sorulduğunda her kişiden farklı yorumlar ve bakış açısının gelmesi son derece ilginç bir durumdur. Güzelin tam olarak ne olduğunu kavramaya yönelik olarak açıklığa kavuşturulmaya çalışılan konuların başında güzelin gerçek anlamda var olup var olmadığı sorusu birden ortaya çıkmaktadır. Gündelik kullandığımız dilimizde yerleşik bir deyiş haline gelmiş bulunan ve sıklıkla kullandığımız güzel bakanın gözündedir cümlesini doğrudan almak isteyebiliriz. Bu cümle doğrudan alınıp düşünüldüğünde ise güzelin herhangi bir nesnenin kendinde ve kendiliğinden taşıdığı bir özellik olmadığını anlarız. Dolayısı ile nesnelerin ya da varlıkların aslında kendilerinin estetik bakımdan değerlendirilmeyi bekleyen birtakım özellikler taşımadıklarını düşünmeliyiz. Güzelin nesnel anlamda bir gerçek olmadığını yani bakış açısına göre hep bakanın içsel özelliklerinden kaynaklandığını ileri süren görüşler bulunmaktadır ve bu görüşler çoğunlukla estetik özellikleri kabullenme veya yok sayma olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim güzelin varlığına yönelik bu görüş, estetik araştırmayı çok büyük oranda toplumsal ya da ruh bilimsel açıdan bir araştırma olarak görmekten yanadır. Bir başka anlayışla toplumsal estetik anlayışı ile ruhsal estetik değerlendirme tarzları ile güzel ve güzellik kavramları ortaya çıkmaktadır.

 

Ünlü düşünürlere ve felsefe bilimiyle uğraşanlara bakıldığında ise güzel ve güzellik kavramları bambaşka anlamlara da bürünebilmektedir. Örneğin Aristo’ya göre güzellik bir ahenk, orantı ve düzendir. Bu nedenle orantıdan yoksun olan hiçbir şey güzel olamaz. Buradan anlaşılacağı gibi Aristo güzelliği matematik olarak açıklamıştır. Bütün güzellikleri açıklayıcı bir formül olarak düşünülen altın oran düşüncesi özellikle bu dönemde ön plana çıkmaktadır. Altın oran esaslı güzellik kavramı bugün de sıklıkla vurgulanan bir durumdur. Yine örneğin, Hegel’e göre, güzellik mutlak ruhun nesnelere yansımasıdır. Schopenhauer’e, göre ise güzellik mutlak iradenin kendisini dışsallaştırmasıdır. Estetiğin kurucusu Baumgarten’e göre güzellik duyumsal bilginin mükemmelliğidir. Benedetto Croce’a göre ise güzellik, mutluluk veren bir biçimleniştir. Görüldüğü gibi filozoflar güzel hakkında farklı yorumlar yapmışlardır. Ancak, hepsinin ortak noktası, güzelin insanı olumlu etkileyen bir değer olarak görülmesidir.

 
Bir başka güzellik anlayışına göre de huyu güzel olanın her yanı güzeldir. Fakat huy güzelliği, huysuzlukla test edilmeli ve ispatlanmalıdır. Bir insan huysuzluk karşısında da tavır değiştirmiyorsa, yani çevresindekiler akrep ve kobra bile olsa, onlara da terbiye ve usul öğretmeye çalışıyorsa, işte o kişi o güzel huyludur ve o kişinin de her yanı güzeldir.

 

762 Kisiye Ulasmis
Etiketler:

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Sohbet Girişi

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar